วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

Resume of Lamduan chadchaidee
52/107 Buaban Villa, Sukhaphiban 2, Bangkapi, Bangkok.
Personal Details:
Sex: Male
Age: 31 years old
Height: 5 feet 3 inches
Weight: 50 Kilogrammes
Health: Good
Nationality: Thai
Marital status: Single
Religion: Boddhism
Education:
1984 – Fergusson College, India, B.A. (English), Grade B.
1986 – Poona University, India, M.A. (Politics). Grade B.
Extra-curricular activities
- Translating news and other documents for the Royal Thai Consulate in Bombay, India.
- Elected as a staff-writer for the university’s magazine, The Symbiosis Review.
- Elected as president of Thai Student’s Association, India
- Teaching English to junior Thai student
Hobbies
Reading, Book-collecting and trabelling
Typing Speed
English: 50 words a minute
Thai: 40 Words a minute
Experience:
1987 – English Teacher at Prasit English School in Bangkok
1988 – Author of “Business Correspondence”, now in 4th edition.
1989 – Sutor of “job application & Interview”, now in 3rd edition.
Referees:
H.E.Prateep Rawangnam, Royal Thai Consulate, Bombay, India.
Prof.Dr.S.N. Tawale, Department of Politics, Poona University, India.
Mr. Chanchai Huadsi, Prasit English School, Silom Road, Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น: